Elektronik İmza Nedir ?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik imza kavramı çok genel bir tanımdır. Kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir. Sayısal imza, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda ve bu metinde geçen "elektronik imza" kavramı sayısal imzayı işaret etmektedir.

· Mevzuat
Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Rehberi’ne İlişkin Kurul Kararı
(18.04.2007 tarih ve 2007/DK-77/207 sayılı Kurul Kararı)
Ek: Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Rehberi Nitelikli Elektronik

Sertifika, Zaman Damgası ve İlgili Hizmetlerin Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı (20.12.2006 tarih ve 2006/DK-77/760 sayılı Kurul Kararı)

Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı (01.06.2006 tarih ve 2006/DK-77/353 sayılı Kurul Kararı)

5070 Sayili Elektronik İmza Kanunu (23.01.2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete)

5728 Sayili Kanun (08.02.2008 tarih ve 26781sayılı Resmi Gazete)

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete)

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.10.2006 tarih ve 26322 sayılı Resmi Gazete)

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.02.2006 tarih ve 26070 sayılı Resmi Gazete)

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete)

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete)

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.01.2006 tarih ve 26056 sayılı Resmi Gazete)

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.06.2005 tarih ve 25849 sayılı Resmi Gazete)

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete)

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete)

2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (06.09.2004 tarih ve 25575 sayılı Resmi Gazete)

2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (19.04.2006 tarih ve 26144 sayılı Resmi Gazete)
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI | e-imza@barobirlik.org.tr